HAKKIMIZDA

image

Hakkımda

Lisans eğitimimi Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde, yüksek lisansımı Klinik Psikoloji alanında tamamlayarak uzmanlığımı aldım. UPOD ile Mersin Üniversitesi'ne giderek buradaki psikoloji derslerini deneyimleme fırsatım oldu. BePositive Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde ve Pendik Devlet Hastanesi'nde stajlarımı tamamladım. Psikofarmakoloji, uyuşturucu madde ve bağımlılık psikolojisi, çocuk değerlendirme testlerinin kullanımı, yorumlanması ve değerlendirilmesi eğitimlerini alarak süpervizyon ve vaka toplantılarına katıldım, yetişkin ve çocuklarla yapılan ön görüşme becerileri dersleri aldım. DSM 5’e göre Cinsel İşlev Bozuklukları, Anksiyete Bozuklukları, Yeme-Uyku Bozuklukları, Duygu-Durum Bozuklukları, OKB ve Somatiz Bozukluklar ile ilgili klinik yaklaşım ve psikoterapi yöntemleri eğitimi aldım. Bilgelik Enstitüsü'nden Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi alıp süpervizyonumu tamamladım. 4 yıldır psikolog olarak çalışmalarıma devam etmekteyim.Misyon

Herkesin biricik olduğunu unutmadan, herkesin anamnezi ve hayat görüşü doğrultusunda sorunlarına yardımcı olabilmeyi amaçlayıp farkındalık yaratarak insanların kendi dünyalarını tanımasına olanak sağlamak temel misyonumuzdur. Mesleki etik ilkelerden ödün vermeden kişilerin farklı bakış açıları kazanmasını sağlayarak onların hayatlarına ışık tutmayı amaçlıyoruz.

Vizyon

Vizyonumuz, psikolojinin özelliklerinden ihtiyacı olan herkesin yararlanmasına yönelik çalışmalar yapmak, etik ilkeler çerçevesinde terapötik ittifakın kurulmasına önem vererek terapi eğitimini alıp süpervizyonunu tamamlamış olan uzmanımızın Bilişsel Davranışçı Terapi hizmetinden en etkili şekilde faydalanmanızdır.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

  BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

  Dayandığı temel itibarıyla diğer psikoterapilerden farklı olan bilişsel terapinin tedavi uygulamaları süreç ve içerik olarak yapılandırılmıştır. Öncelikle kişinin güncel sorunlarına odaklanır, süre olarak daha sınırlı, ve daha çok sorun çözme hedeflidir. Bilişsel Davranışçı terapi sadece başvuranların güncel sorunlarını çözmez aynı zamanda bütün yaşamları süresince sorunlarını çözmekte kullanabilecekleri özel birtakım beceriler de öğretir.

  ÇİFT YA DA EVLİLİK TERAPİSİ

  Evli olan ya da olmayan çiftlerin karşılaştıkları sorunları ele alıp çözüme kavuşturmayı hedefleyen bir terapi modelidir. Örnek olarak; cinsel yaşamda karşılaşılan güçlükler, karşılıklı güven problemi, aldatma, ayrılma, boşanma gibi durumlar gösterilebilir.

  BİREYSEL TERAPİLER

  Bireysel terapi; kişilerin kendilerini, diğer insanları, ilişki kalıplarını ve ruhsal sağlığıyla ilgili iyi hissetmek için yaşamsal baş etme stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur. Endişe/korku, bedensel imajla ilgili sorunlar başlıca bireysel terapi konularıdır.

  ÇOCUK VE AİLE TERAPİLERİ

  Çocuk terapisi, davranışlarında veya duygularında psikolojik güçlükler yaşayan çocuklara yardımcı olmak için uygulanan teknik ve metodlardır. Çocuk terapisinde en sık rastlanan sorunlar; öfke kontrolü, uyum ve davranış sorunlarıdır.

  CİNSEL TERAPİLER

  Cinsel terapi, cinsel sorunlar konusunda eğitim almış deneyimli psikiyatrist ve psikologlar tarafından cinsel sorunları olan birey ya da çiftlere uygulanan bir tür kognitif davranış tedavisidir. Cinsel sağlık, cinsel işlev bozuklukları vb...

  ERGEN TERAPİSİ

  Ebeveynlerin boşanması, hastalık, yas gibi zorlu yaşamsal geçiş dönemlerinde, travma, anksiyete, depresyon, bağımlılık, yeme bozuklukları, kendine zarar verme gibi durumlarda ergenlere profesyonel anlamda destek olan terapi türüdür.

  İLİŞKİ TERAPİSİ

  İllişki terapisi; birbirleriyle ilişki içinde olan bireylerin yaşadığı iletişim güçlüğü, duygusal kopukluklar, öfke patlamaları, aldatma, cinsel isteksizlik ve benzeri konulardaki problemler üzerinde çalışan terapi türüdür.

  Kendinizi kötü mü hissediyorsunuz?

  Eğer cevabınız ''EVET'' ise bize soru sorabilirsiniz.

  SORU SORUN